Make your own free website on Tripod.com

Kejenteraan Ladang
Sek.Men. Teknik Langkawi 07000 Langkawi Kedah.


Senarai Guru:
En.Mohd.Tarmizi b. Awang(Ketua Panitia)
Cik Norsuhailani bt.Md.Noor

Ringkasan Kursus:
Kejenteraan Ladang merupakan satu bidang yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penggunaan jentera dan mesin untukmenambahkan kecekapan dalam pengeluaran perusahaan pertanian.Perkara yang dititik beratkan ialah kaedah penggunaan alat-alat dan mesin-mesin pertanian.Kaedah penyelaenggaraan dan beberapaprojek kecil yang melibatkan kimpalan gas, kimpalan arka,pematerian, pertukangan kayu dan kerja batu-bata turut dimasukkan dalam kursus ini.
Mata pelajaran ini memberi pendekatan secara amali dan teori dengan tujuan memberikan pengetahuan dan kemahiran asas dalam pengeluaran tanaman dan ternakan serta pengurusan ladang.

Mata Pelajaran:

  • Pengeluaran Tanaman
  • Pengeluaran Ternakan
  • Kejenteraan Ladang
  • Matematik Moden
  • Bahasa Melayu
  • Bahasa Inggeris
  • Pendidikan Islam/Moral
  • Sejarah
  • Sains