Make your own free website on Tripod.com

Elektrik
Sek.Men. Teknik Langkawi 07000 Langkawi Kedah.


Senarai Guru:

En.Azhar Ahmad (Ketua Panitia)
En.Baharuddin b. Bahari
En.Saipol Nizam b.Md.Akhir
En.Affandi b.Ismail
En.Azizi b. Abd.Rahman(Guru Pendidikan Khas)

Ringkasan Kursus:

Pelajar akan didedahkan dengan prinsip-prinsip dan teori-teori berkenaan teknologi elektrik dan elektronik.Untuk memperlengkapkan diri dengan kemahiran, pelajar akan mempelajari mata pelajaran teori dan amali Pemasangan dan Kawalan Elektrik seperti pendawaian domestik(rumah) dan industri(kondiut & trunking),kawalan motor elektrik dan pendawaian litar elektronik perusahaan.

Mata Pelajaran:

  • Teknologi Elektrik
  • Pemasangan & Kawalan Elektrik
  • Lukisan Geometri  & Elektrik
  • Matematik Moden
  • Bahasa Melayu
  • Bahasa Inggeris
  • Pendidikan Islam/Moral
  • Sejarah
  • Sains