Make your own free website on Tripod.com

Hortikultur Hiasan
Sek.Men. Teknik Langkawi 07000 Langkawi Kedah.


Senarai Guru:
En.Roslee b Abd. Wahab(Ketua Unit)
Cik Siti Rohaya bt.Mohamad(Ketua Panitia)
Cik Shamsuhaida bt. Md.Jusoh
Cik Teh Kim Nai
En.Sukri b.Mohamad

Ringkasan Kursus:
Hortikultur Hiasan dan Landskap adalah satu cabang pertanian yang berkaitan dengan pengeluaran hasil tanaman dengan manggabung jalinkan prinsip-prinsip pengurusan ladang, pengurusan tanah, kejenteraan ladang dan tanaman untuk tujuan estetika.
Antara pengajian yang akan diikuti oleh pelajar dalam jurusan ini ialah:
     -menanam,menjaga dan menguruskan pelbagai jenis tanaman
     -menghasilkan bahan tanaman untuk hiasan 
     -membiak dan menguruskan tanaman Hortikultur hiasan dan Lanskap
     -membina dan menguruskan tapak semaian
     -menyediakan bekas dan media tanaman

Mata Pelajaran:

  • Pengeluaran Tanaman
  • Pengeluaran Ternakan
  • Hortiikultur Hiasan & Lanskap
  • Matematik Moden
  • Bahasa Melayu
  • Bahasa Inggeris
  • Pendidikan Islam/Moral
  • Sejarah
  • Sains