Make your own free website on Tripod.com

Akademik
Sek.Men. Teknik Langkawi 07000 Langkawi Kedah.


 

Keputusan Peperiksaan SPM 2001

Mata pelajaran

Bil.
pel

1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G %
LULUS

Gred
Purata

Bahasa Melayu 290 12 31 39 46 50 47 52 12 1 99.66 4.74
Bahasa Inggeris 290 1 1 3 9 17 20 89 86 64 77.93 7.38
Pendidikan Islam 289 12 59 97 70 26 16 4 4 1 99.65 3.45
Pendidikan Moral 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100.0 5.00
Sejarah 290 8 34 33 38 36 45 50 32 14 95.17 5.20
Matematik 290 22 19 21 29 28 21 53 59 38 86.90 5.83
Sains 170 11 14 15 35 35 34 17 7 2 98.82 4.68
Matematik Tambahan 120 0 1 3 1 1 6 13 32 63 47.50 8.08
Perdagangan 68 0 1 4 7 4 8 24 17 3 95.59 6.49
Lukisan Kejuruteraan 120 1 2 4 7 9 8 13 24 52 56.67 7.41
Pengajian Kej.Jentera 56 0 0 1 1 2 10 13 53 6 89.29 7.25
Pengajian Kej.Awam 64 2 0 1 3 10 14 18 14 2 96.88 6.36
Fizik 120 0 1 1 3 5 11 33 40 26 78.33 7.44
Kimia 120 0 1 0 0 0 3 13 62 41 65.83 8.13
Teknologi  Binaan Bangunan 21 0 0 0 2 4 6 4 2 3 85.71 6.43
Kerja Kayu & Bata 21 1 0 1 1 2 3 5 4 4 80.95 6.62
Lukisan Geometri & BB 20 0 0 1 2 2 1 7 2 5 75.00 6.85
Teknologi Elektrik 20 0 0 0 0 0 3 2 5 10 50 8.10
Pemasangan & Kaw. Elektrik 20 5 2 2 4 3 3 0 1 0 100 3.6
Lukisan Geometri & Elektrik 20 1 0 3 6 4 2 1 1 2 90 4.95
Teknologi Katering 35 0 2 2 6 7 10 4 4 0 100 5.40
Penyediaan &Perk. Makanan 35 0 1 3 8 10 6 5 1 1 97.14 5.17
Tekno. Bakeri & Konfeksionari 33 0 0 0 0 0 2 1 16 14 57.58 8.27
Membuat Roti & Patisserie 33 0 0 1 0 6 9 15 2 0 100.0 6.30
Pengeluaran Tanaman 38 0 0 2 5 10 9 5 4 3 92.11 5.89
Pengeluaran Ternakan 39 0 0 3 7 7 11 6 3 2 94.87 5.69
Hortikultur Hiasan & Landskap 19 0 1 3 5 3 5 1 1 0 100.00 4.79
Kejenteraan Ladang 20 0 0 1 2 4 7 2 3 1 95.00 6.00

 


Misi&Visi ] Pengetua ] Pentadbiran ] Guru ] Staff ] Kursus ] [ Akademik ] Ko-Kurikulum ] Album ] Asrama ] PIBG ] Hala Tuju ] Maklum Balas ]