Akademik
Sek.Men. Teknik Langkawi 07000 Langkawi Kedah.


 

Keputusan Peperiksaan SPM 2001

Mata pelajaran

Bil.
pel

1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G %
LULUS

Gred
Purata

Bahasa Melayu 290 12 31 39 46 50 47 52 12 1 99.66 4.74
Bahasa Inggeris 290 1 1 3 9 17 20 89 86 64 77.93 7.38
Pendidikan Islam 289 12 59 97 70 26 16 4 4 1 99.65 3.45
Pendidikan Moral 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100.0 5.00
Sejarah 290 8 34 33 38 36 45 50 32 14 95.17 5.20
Matematik 290 22 19 21 29 28 21 53 59 38 86.90 5.83
Sains 170 11 14 15 35 35 34 17 7 2 98.82 4.68
Matematik Tambahan 120 0 1 3 1 1 6 13 32 63 47.50 8.08
Perdagangan 68 0 1 4 7 4 8 24 17 3 95.59 6.49
Lukisan Kejuruteraan 120 1 2 4 7 9 8 13 24 52 56.67 7.41
Pengajian Kej.Jentera 56 0 0 1 1 2 10 13 53 6 89.29 7.25
Pengajian Kej.Awam 64 2 0 1 3 10 14 18 14 2 96.88 6.36
Fizik 120 0 1 1 3 5 11 33 40 26 78.33 7.44
Kimia 120 0 1 0 0 0 3 13 62 41 65.83 8.13
Teknologi  Binaan Bangunan 21 0 0 0 2 4 6 4 2 3 85.71 6.43
Kerja Kayu & Bata 21 1 0 1 1 2 3 5 4 4 80.95 6.62
Lukisan Geometri & BB 20 0 0 1 2 2 1 7 2 5 75.00 6.85
Teknologi Elektrik 20 0 0 0 0 0 3 2 5 10 50 8.10
Pemasangan & Kaw. Elektrik 20 5 2 2 4 3 3 0 1 0 100 3.6
Lukisan Geometri & Elektrik 20 1 0 3 6 4 2 1 1 2 90 4.95
Teknologi Katering 35 0 2 2 6 7 10 4 4 0 100 5.40
Penyediaan &Perk. Makanan 35 0 1 3 8 10 6 5 1 1 97.14 5.17
Tekno. Bakeri & Konfeksionari 33 0 0 0 0 0 2 1 16 14 57.58 8.27
Membuat Roti & Patisserie 33 0 0 1 0 6 9 15 2 0 100.0 6.30
Pengeluaran Tanaman 38 0 0 2 5 10 9 5 4 3 92.11 5.89
Pengeluaran Ternakan 39 0 0 3 7 7 11 6 3 2 94.87 5.69
Hortikultur Hiasan & Landskap 19 0 1 3 5 3 5 1 1 0 100.00 4.79
Kejenteraan Ladang 20 0 0 1 2 4 7 2 3 1 95.00 6.00

 


Misi&Visi ] Pengetua ] Pentadbiran ] Guru ] Staff ] Kursus ] [ Akademik ] Ko-Kurikulum ] Album ] Asrama ] PIBG ] Hala Tuju ] Maklum Balas ]