Kursus
Sek.Men. Teknik Langkawi 07000 Langkawi Kedah.


Terdapat 3 jurusan/aliran kursus yang ditawarkan di SMT Langkawi, iaitu:

 • Bidang Teknikal
  Objektif Pendidikan Teknikal:
  Memberi pendidikan asas dalam bidang sains dan teknologikepada pelajar yang mempunyai kecenderungan terhadap bidang tersebut dan mengekalkan kecenderungan ini supaya membolehkan mereka melanjutkan pengajian mereka dalam bidang yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi(IPT) seperti Universiti Tempatan dan Luar Negara,Politeknik,Kolej Komuniti dsb.
 • Bidang Vokasional
  Objektif Pendidikan Vokasional:
  Menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas bagi memenuhi keperluan sektor perindustrian, pertanian dan perdagangan.
  Membina asas untuk melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan vokasional.
 • Bidang Kemahiran
  Objektif Pendidikan Kemahiran:
  Memberi kemahiran asas dalam bidang berkaitan untuk menyediakan pelajar ke alam pekerjaan dengan diberi penekanan kepada aspek kemahiran.


Misi&Visi ] Pengetua ] Pentadbiran ] Guru ] Staff ] [ Kursus ] Akademik ] Ko-Kurikulum ] Album ] Asrama ] PIBG ] Hala Tuju ] Maklum Balas ]