Vokasional
Sek.Men. Teknik Langkawi 07000 Langkawi Kedah.


Terdapat 7 Bidang Vokasional ditawarkan:

***Sila klik pada link kursus untuk melihat senarai guru mata pelajaran,sinopsis kursus dan mata pelajaran yang diambil dalam kursus tersebut***

Kelayakan Masuk:

Syarat Utama

Mendapat pencapaian minimum dalam semua mata pelajaran berikut dalam peperiksaan PMR:
                   

Bahasa Melayu    C
Matematik    D
Sains         C
Kemahiran Hidup    C

 

Syarat Tambahan

Mendapat pencapaian minimum peringkat D dalam 1 (satu) mata pelajaran lain.


Misi&Visi ] Pengetua ] Pentadbiran ] Guru ] Staff ] Kursus ] Akademik ] Ko-Kurikulum ] Album ] Asrama ] PIBG ] Hala Tuju ] Maklum Balas ]