Make your own free website on Tripod.com

Kej. Awam
Sek.Men. Teknik Langkawi 07000 Langkawi Kedah.


Senarai Guru:
Tn.Hj.Ismail Eh b. Abdullah
Wan Norhayati bt. Deris

Ringkasan Kursus:
Mata pelajaran ini ditawarkan untuk memenuhi minat dan kecenderungan pelajar dalam bidang kejuruteraan awam.Pelajar diberikan pendedahan dalam bidang teknologi dan kejuruteraan awam seperti pembinaan rumah dan bangunan,perparitan,pembinaan jalan raya dsb.Sukatan pelajaran Kejuruteraan Awam disususn supaya dapat mencapai matlamat iaitu melengkapkan pelajar dengan maklumat,prinsip asas dan kemahiran amali dengan memberikan tumpuan kepada konsep, prinsip asas dan teori kejuruteraan awam melalui pelbagai aktiviti.

Mata Pelajaran:

  • Pengajian Kejuruteraan Awam
  • Lukisan Kejuruteraan
  • Matematik Tambahan
  • MatematikMden
  • Fizik
  • Kimia
  • Bahasa Melayu
  • Bahasa Inggeris
  • Pendidikan Islam/Moral
  • Sejarah

   


Misi&Visi ] Pengetua ] Pentadbiran ] Guru ] Staff ] Kursus ] Akademik ] Ko-Kurikulum ] Album ] Asrama ] PIBG ] Hala Tuju ] Maklum Balas ]