Make your own free website on Tripod.com

Kej. Mekanikal
Sek.Men. Teknik Langkawi 07000 Langkawi Kedah.


Senarai Guru:
En.Ismail b.Chin
Pn.Norfadilah bt.Ibrahim

Ringkasan Kursus:
Kej. Jentera atau mekanikal merupakan bidang yang luas dan merangkumi antara lain penjanaan dan penggunaan haba serta proses merekabentuk pengeluaran dan penggunaan pelbagai mesin dan alatan.Pengetahuan dalam bidang Kej.Jentera digunakan dengan meluas dalam proses perindustrian.
Sukatan mata pelajaran Kej.Jentera memberi tumpuan kepada pemahaman konsep,prinsipasas dan teori kejuruteraan melalui pelabagi aktiviti makmal dan amali yang terancang serta projek berjadual yang menggunakan alatan asas, radas makmal dan komputer.
Contoh kerja amali  adalah seperti menggergaji,mengimpal arka dan gas,mematri keras dan lembut.Aktiviti makmal merangkumi mekanik,haba dan penukaran tenaga disediakan untuk memperkukuhkan pemahaman pelajar dalam bidang berkenaan.
Pelajar yang mengikuti pengajian Kej.Jentera akan didedahkan kepada beberapa aspekdalam kemahiran komunikasi dan mereka bentuk seperti penulisan laporan,menyempurnakan projek dan penggunaan komputer dalam bidang rekabentuk terbantu komputer(CAD).

Mata Pelajaran:

  • Pengajian Kejuruteraan Jentera
  • Lukisan Kejuruteraan
  • Matematik Tambahan
  • MatematikModen
  • Fizik
  • Kimia
  • Bahasa Melayu
  • Bahasa Inggeris
  • Pendidikan Islam/Moral
  • Sejarah

   


Misi&Visi ] Pengetua ] Pentadbiran ] Guru ] Staff ] Kursus ] Akademik ] Ko-Kurikulum ] Album ] Asrama ] PIBG ] Hala Tuju ] Maklum Balas ]